Αφοί Παγκαλίδη Α.Ε.Β.Ε.

Εταιρικά Στοιχεία

Επωνυμία

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

Α.Φ.Μ.

Δ.Ο.Υ.

Διεύθυνση

Δραστηριότητα

ΑΦΟΙ ΠΑΓΚΑΛΙΔΗ Α.Ε.Β.Ε.

2202201000

94125042

ΦΑΕΕ Αθηνών

13ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, Μεταμόρφωση, Τ.Κ. 14 451

Επαγγελματικοί Εξοπλισμοί Καταστημάτων